Slide Slide Slide Slide

انیاک کیش در یک نگاه

شرکت فناوران انیاک کیش، زیرمجموعه هلدینگ انیاک، به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور با هدف ارائه خدمات پرداخت(PSP ) در سال1387 تاسیس گردید. شرکت فناوران انیاک کیش، نقش واسط بین بانک‌ها، مشتریان تجاری و توزیع‌کننده سطح اول اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل را داشته و عملا خدمات بانکی پیش پرداخت شارژی را برای عموم مردم تسهیل می کند.
شرکت فناوران انیاک کیش یکی از شرکت‌های توزیع‌کننده لایه یک شارژ خطوط اعتباری تلفن همراه کسب و کار اصلی خود را بر پایه فروش از طریق وچر  به دو شیوه “تاپ پین” و ” پین ” همچنین بسته های اینترنتی قرار داده است.
از طرف دیگر، شرکت فناوران انیاک کیش، یکی از پیشگامان سرویس دهنده‌ در حوزه‌ی ارائه‌ی راهکارهای صنعت پرداخت برای سازمان‌های مالی و غیرمالی بوده که از تراکنش‌های کارتی و غیرکارتی پشتیبانی می‌کند. این شرکت تجهیزات و راهکارها و نرم‌‌افزارهایی را با بالاترین سطح تخصص، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی در سبد محصولات و خدمات خود قرار داده است. این خدمات شامل چاپ کارت، برجسته سازی مشخصات دارنده، بارگذاری چیپ کارت هوشمند، کدگذاری نوارمغناطیسی، چاپ رمز، سریال سازی و بسته بندی و پاکت گذاری کارت و امکان صدور کارت در شعبه هستند. شرکت فناوران انیاک کیش بر آن است با پیشگامی در عرصه های یاد شده، گام های بلند در جهت رشد و تعالی ایران عزیز بردارد.

انیاک کیش در یک نگاه

شرکت فناوران انیاک کیش، زیرمجموعه هلدینگ انیاک، به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور با هدف ارائه خدمات پرداخت(PSP ) در سال1387 تاسیس گردید. شرکت فناوران انیاک کیش، نقش واسط بین بانک‌ها، مشتریان تجاری و توزیع‌کننده سطح اول اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل را داشته و عملا خدمات بانکی پیش پرداخت شارژی را برای عموم مردم تسهیل می کند.
شرکت فناوران انیاک کیش یکی از شرکت‌های توزیع‌کننده لایه یک شارژ خطوط اعتباری تلفن همراه کسب و کار اصلی خود را بر پایه فروش از طریق وچر  به دو شیوه “تاپ پین” و ” پین ” همچنین بسته های اینترنتی قرار داده است.
از طرف دیگر، شرکت فناوران انیاک کیش، یکی از پیشگامان سرویس دهنده‌ در حوزه‌ی ارائه‌ی راهکارهای صنعت پرداخت برای سازمان‌های مالی و غیرمالی بوده که از تراکنش‌های کارتی و غیرکارتی پشتیبانی می‌کند. این شرکت تجهیزات و راهکارها و نرم‌‌افزارهایی را با بالاترین سطح تخصص، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی در سبد محصولات و خدمات خود قرار داده است. این خدمات شامل چاپ کارت، برجسته سازی مشخصات دارنده، بارگذاری چیپ کارت هوشمند، کدگذاری نوارمغناطیسی، چاپ رمز، سریال سازی و بسته بندی و پاکت گذاری کارت و امکان صدور کارت در شعبه هستند. شرکت فناوران انیاک کیش بر آن است با پیشگامی در عرصه های یاد شده، گام های بلند در جهت رشد و تعالی ایران عزیز بردارد.