همکاری با ما

موفقیت‌هایی که شرکت فناوران انیاک کیش، یکی از پیشگامان سرویس دهنده‌ راهکارهای صنعت پرداخت برای سازمان‌های مالی و غیرمالی با پشتیبانی از  شارژ خطوط اعتباری از طریق وچر و  شخصی سازی کارت‌های بانکی کسب کرده، نتیجه همکاری با مشتریان متعهد و کاربلدی است که برای دستیابی به اهداف برد- برد تلاش می‌کنند. ما باور داریم که منافع مشتریانمان با منافع سازمان گره خورده است لذا با توجه به رشد پر سرعت صنعت پرداخت‌های الکترونیک در سال‌های گذشته ،رویکرد شرکت انیاک کیش، بهره‌مندی از مدل‌های همکاری دو سویه است تا از حضور شرکای جدید برای همکاری‌های آینده استقبال نموده و  حرکتی متعالی جهت همکاری با صاحبان تکنولوژی، ایده و سرویس در دنیای خدمات آنلاین پیش گیرد.
در صورت تمایل پیشنهاد تجاری خود را به همراه مشخصات ثبتی سازمان، به ایمیل info@eniackish.com ارسال نمایید تا پس از پذیرش و طی مراحل زیر، مقدمات همکاری دوسویه فراهم آید.

4. ارائه مدارک قرارداد طرفین همکاری

3. عقد قرارداد در صورت توافقات لازم

2. بررسی مدارک، پذیرش اولیه درخواست و برگزاری جلسه حضوری

1. دریافت مدارک از شرکت متقاضی همکاری

8. آمادگی 24 ساعته تیم کال سنتر جهت پاسخگویی و پشتیبانی

7. پیاده سازی پروژه

6. برقراری ارتباط فنی مناسب بین هر دو طرف

5. تعامل طرفین و تیم فنی جهت آماده سازی زیرساخت‌های موردنیاز

1. دریافت مدارک از شرکت متقاضی همکاری

2. بررسی مدارک، پذیرش اولیه درخواست و برگزاری جلسه حضوری

3. عقد قرارداد در صورت توافقات لازم

4. ارائه مدارک قرارداد طرفین همکاری

5. تعامل طرفین و تیم فنی جهت آماده سازی زیرساخت‌های موردنیاز

6. برقراری ارتباط فنی مناسب بین هر دو طرف

7. پیاده سازی پروژه

8. آمادگی 24 ساعته تیم کال سنتر جهت پاسخگویی و پشتیبانی

1. دریافت مدارک از شرکت متقاضی همکاری

2. بررسی مدارک، پذیرش اولیه درخواست و برگزاری جلسه حضوری

3. عقد قرارداد در صورت توافقات لازم

4. ارائه مدارک قرارداد طرفین همکاری

5. تعامل طرفین و تیم فنی جهت آماده سازی زیرساخت‌های موردنیاز

6. برقراری ارتباط فنی مناسب بین هر دو طرف

7. پیاده سازی پروژه

8. آمادگی 24 ساعته تیم کال سنتر جهت پاسخگویی و پشتیبانی